Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 28 sierpnia 2016
241 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Adeliny, Erazma, Sobiesława
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Bieżące informacje / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności

 
2016-08-26

Już od września rusza projekt Kultura na Widoku

Już 1 września 2016r. startuje projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji - książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata.
 
2016-08-26

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Na terenach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn."Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".
 
2016-08-26

Spotkanie nt Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
 
2016-08-24

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny ˝Mokradła dla Przyszłości˝

Ochrona obszarów wodno-błotnych, jednych z najrzadszych i ginących środowisk europejskich, jest ogromnie istotna dla naszej przyszłości. Konkurs ma między innymi podkreślać ich unikatowość i uświadomić jak ogromną rolę grają one w życiu człowieka.
 
2016-08-23

Konsultacje społeczne

W poniższych załącznikach opublikowana została Uchwała Nr 101/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania obiektów pływających wyposażonych w silniki spalinowe na wybranych akwenach wodnych Powiatu Sejneńskiego.
 
2016-08-22

Ogłoszenie o XXI Sesji Rady Powiatu Sejneńskiego

W poniższym załączniku opublikowane zostało ogłoszenie o XXI Sesji Rady Powiatu Sejneńskiego, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016r. Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00
 
2016-08-22

Apel Glównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.

Apeluje się do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw oraz z niewiadomego źródła.
 
2016-08-19

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

W poniższym załączniku opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej gorzelni dworskiej, później strażnicy WOP w Hołnach Wolmera, gmina Sejny.
 
2016-08-19

Informacja o pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

W poniższym załączniku opublikowana została informacja o pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej gorzelni dworskiej, później strażnicy WOP położonej w Hołny Wolmera, gmina Sejny.
 
2016-08-19

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia rozpoczną się w miesiącu wrześniu br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do zgłoszenia się w PCPR w Sejnach w godzinach pracy tj. 7:30- 15:30 (do Pani Jolanty Marcinkiewicz, pok. nr 2).
 
2016-08-19

Podpisana umowa z Wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża

W dniu 17 sierpnia 2016r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4,0 km. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 921.258,03 zł., z czego 63,63% dofinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
2016-08-18

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - wyniki etapu wojewódzkiego

We środę (17.08.2016 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W konkursie II miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Doroty i Mirosława Czarnieckich, zam. Żłobin, gm. Krasnopol.
 
2016-08-16

Biebrzańskie Sianokosy 2016

10 września 2016 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) już po raz 15 odbędą się Mistrzoswa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Kosiarze z kraju i zagranicy stoczą walkę o tytuł Mistrza Świata w koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk. To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieła lokalnych artystów oraz występy zespołów folklorystycznych. Zapraszamy, wstęp wolny!
 
2016-08-12

Ścieżka edukacyjna upamiętniająca Obławę Augustowską 1945

W dniu 12 sierpnia 2016 r. w Sejnach podpisany został List intencyjny w zakresie współpracy w utworzeniu ścieżki edukacyjnej upamiętniającej Obławę Augustowską 1945 pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sejnach a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych Nadleśnictwem Pomorze.
 
2016-08-12

XVII edycja konkursu ˝Sposób na sukces˝

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ogłosiło XVII edycję konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich. Celem konkursu jest:
 
2016-08-11

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Sejwy - Widugiery - Sankury

W dniu 9 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy Puńsk odbyło się spotkanie Inwestora – Powiatu Sejneńskiego z Wykonawcą robót - PDM S.A. Suwałki dotyczące przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa dotyczy odcinka o długości 5 km, którego koszt całkowity wynosi 1.434.527,28 zł. Na inwestycję Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie w wysokości 717.263,00 zł. Inwestycja jest realizowana przy znacznym udziale finansowym Gminy Puńsk.
 
2016-08-02

Czwarta edycja wyborów Królowej Mleka 2017

Do zdobycia są ponownie aż trzy korony! Podobnie bowiem jak w latach poprzednich, wybieramy obok Królowej także dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba zaproszeń dla Królowej do udziału w różnych wydarzeniach rośnie w tak szybkim tempie, że zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia.
 
2016-07-26

Komunikat dotyczący ASF

W poniższym załączniku opublikowany został komunikat dla podiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)".
 
2016-07-22

Podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża˝

W dniu 22 lipca 2016 r. Powiat Sejneński podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża".
 
2016-07-22

Wyniki konsultacji społecznych

W poniższym załączniku opublikowane zostały wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach
 
2016-07-21

Europejski Tydzień Sportu

W dniach od 10 do 17 września br. z inicjatywy Komisji Europejskiej we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu. To ogólnopolskie wydarzenie ma na celu wspieranie rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi i adresowane jest do wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, pochodzenie, poziom sprawności, a realizowane jest po hasłem #BeActive (Bądź Aktywny).
 
2016-07-19

Dożynki Powiatowe 2016

Starosta Sejneński serdecznie zaprasza do udziału w VIII Dożynkach Powiatu Sejneńskiego, które odbędą się w Sejnach w dniu 18 września 2016 r. (niedziela). Święto Plonów to dobry czas, aby uhonorować trud pracy rolnika, a równocześnie przedstawić rolnikowi propozycje dotyczące nowoczesnego gospodarowania na wsi oraz zaprezentować swoje produkty. W związku z powyższym zachęcamy do usytuowania na naszym Święcie swoich punktów konsultacyjno – informacyjnych. Niestety nie możemy zapewnić namiotów/domków i w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie ich we własnym zakresie.
 
2016-07-19

Konkurs na najładniejszy ˝Wieniec Dożynkowy 2016˝

Starostwo Powiatowe w Sejnach, Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach, Urząd Miasta Sejny oraz Gminy Powiatu Sejneńskiego zapraszają parafie, sołectwa, stowarzyszenia, wsie, osoby indywidualne z Powiatu Sejneńskiego do udziału w Konkursie na najładniejszy "Wieniec Dożynkowy 2016 " w Powiecie Sejneńskim
 
2016-07-11

Informacja o ASF

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.
 
2016-07-06

Monitoring lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, iż w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.
 
2016-07-05

Rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy - Widugiery - Sankury

Powiat Sejneński informuje o rozpoczęciu inwestycji pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą, a drogą wojewódzką Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
 
2016-06-29

Uchwała Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

W poniższym załączniku opublikowana została Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 
2016-05-30

Informacja o wprowadzeniu ˝Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)˝

Informacja o wprowadzeniu "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"
 
2016-05-24

Uwaga !!!! Stowarzyszenia zwykłe

Wydział Ogólny Starostwa Powiatowego w Sejnach informuje iż z dniem 20 maja 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
 
2016-05-11

Wielka zbióka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.
 
2016-03-11

˝Aktywny samorząd˝ w 2016 r.

W związku z przystąpieniem Powiatu Sejneńskiego do realizacji pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie przyjmowane będą od dnia 04.03.2016r. Druki wniosków są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.
 
2016-03-01

Program ˝Rodzina 500+˝

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą Programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
 
2016-01-19

Dyżury Radców Prawnych od piątku (15.01.2016 r.) w Puńsku

Już od 15 stycznia 2016 r. (piątek) prowadzone będą dyżury Radów Prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Puńsku.
 
2016-01-05

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2016 roku.

W dniu 30 listopada 2015r. podjęta została Uchwała Nr XXII/64/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2016 r.
 
2016-01-04

Pomoc prawna - dyżury

W Powiecie Sejneńskim od dnia 1 stycznia 2016 r. został uruchomiony jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej położony w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 34. (w budynku Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 1 na parterze). Porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych codziennie w godzinach:
 
2015-10-13

Narodowa loteria paragonowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach informuje o uruchomieniu przez Ministerstwo Finansów Narodowej Loterii Paragonowej. Celem Loterii jest rozpropagowanie wśród podatników idei wydawania i brania paragonów fiskalnych.
 
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x