Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 9 grudnia 2016
344 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Anety, Leokadii, Wiesława
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Bieżące informacje / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności

 
2016-12-07

Zaproszenie dla nauczycieli z terenu Powiatu Sejneńskiego oraz członków Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach zaprasza nauczycieli z terenu Powiatu Sejneńskiego oraz członków Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach na szkolenie nt "Trening pewności siebie dla dzieci wycofanych i doświadczających przemocy w szkole oraz w domu". Szkolenie odbędzie się w dniu 12.12.2016 r. o godz. 15.00, ul. Łąkowa 1.
 
2016-12-01

Obwieszczenie Starosty Powiatu Sejneńskiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1276).

Starosta Sejneński informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. pod rygorem utraty uprawnień. W przypadku złożenia wniosku po wskazanym powyżej terminie postępowanie zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe.
 
2016-12-01

Informacja Starosty Powiatu Sejneńskiego

W dniu 01 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169).
W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od dnia 05 lipca 1962 r. do dnia 05 lipca 1963 r., korzystali ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty wnioski o ustalenie:
- które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową,
- o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie,
- oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
 
2016-12-01

Zaproszenie do uczestnictwa w programie pn. ˝Program wyrównywania różnic między regionami˝ w roku 2017, który został ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do uczestnictwa w programie
pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017
ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.
 
2016-11-30

Pomoc dla dzieci z Grodzieńszczyzny

Zarząd Województwa Podlaskiego wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie organizuje akcję świąteczną, której celem jest zbiórka słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży z Grodzieńszczyzny.
 
2016-11-29

Informacja o Cyfrowym Urzędzie

Szanowni Państwo,
korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej mają Państwo możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Internetu.
Starostwo Powiatowe w Sejnach obecnie udostępnia ponad 50 usług, w ramach których można składać wnioski elektronicznie.
 
2016-11-29

Akcja KOPERTA ŻYCIA sierowana do mieszkańców w wieku 65+

KOPERTA ŻYCIA to akcja skierowana do mieszkańców w wieku 65+. KOPERTA ŻYCIA to bezpłatny zestaw składający się z plastikowej koperty, karty informacyjnej zawierające dane osobowe, numer telefonu, informacji medycznych o przyjmowanych lekach, uczuleniach itp. ... wraz z naklejką informacyjną gdzie jest koperta. Koperta powinna być umieszczona w widocznym miejscu w lodówce.
 
2016-11-28

Zbiórka Bożonarodzeniowa w dniach 1 -15 grudnia 2016 roku

Zbiórka Bożonarodzeniowa w dniach 1-15 grudnia 2016 roku pod Honorowym Patronatem Pana Jarosława Zielińskiego Posła Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce zbiórki: Aula Jana Pawła II w Sejnach, ul. Piłsudskiego 28 (Pałac Biskupi).
 
2016-11-25

Zbiórka darów na rzecz żołnierzy AK i ich rodzin z cyklu - Polacy Kresowym Straceńcom

Informacja o zbiórce paczek Bożonarodzeniowych 2016 r. dla żołnierzy AK i ich rodzin.
 
2016-11-24

Akcja ˝Paczka Bożonarodzeniowa 2016˝

Akcja "Paczka Bożonarodzeniowa 2016" prowadzona będzie przez Koło Przyjaciół Sybiraków w Sejnach.
 
2016-11-15

Ubezpieczenie dzieci w rolnictwie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W poniższym załączniku opublikowane zostało pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
2016-11-14

98 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 11 listopada 2016 r. obchodziliśmy 98 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w  Bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach. Po mszy gminne, miejskie i powiatowe władze samorządowe oraz delegacje sejneńskich instytucji, zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych przy asyście orkiestry przemaszerowały ulicami miasta i złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze w miejscach pamięci:
 
2016-11-09

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
 
2016-11-08

Standardy zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2016/2017

W poniższym załączniku opublikowano standardy zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2016/2017
 
2016-09-30

Informacja o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Nr 1, położonej w obrębie Dusznica, gmina Sejny wraz z prawem własnosci budynków i budowli.

W poniższych załącznikach opublikowana została informacja o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1, położonej w obrębie Dusznica, gm Sejny wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
 
2016-09-14

Otwarcie drogi powiatowej nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury

W dniu 12 września 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury przebudowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przecięcia wstęgi dokonał Pan Leszek Dec – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Piotr Alszko – Starosta Sejneński, Pan Ryszard Grzybowski – Przewodniczący Rady Powiatu Sejneńskiego, Pan Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk oraz Arnold Saładonis – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Suwałkach.
 
2016-09-08

Leki 75+

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.
 
2016-08-26

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Na terenach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn."Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".
 
2016-08-22

Apel Glównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.

Apeluje się do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw oraz z niewiadomego źródła.
 
2016-08-19

Podpisana umowa z Wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża

W dniu 17 sierpnia 2016r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4,0 km. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 921.258,03 zł., z czego 63,63% dofinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
2016-08-12

Ścieżka edukacyjna upamiętniająca Obławę Augustowską 1945

W dniu 12 sierpnia 2016 r. w Sejnach podpisany został List intencyjny w zakresie współpracy w utworzeniu ścieżki edukacyjnej upamiętniającej Obławę Augustowską 1945 pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sejnach a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych Nadleśnictwem Pomorze.
 
2016-08-11

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Sejwy - Widugiery - Sankury

W dniu 9 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy Puńsk odbyło się spotkanie Inwestora – Powiatu Sejneńskiego z Wykonawcą robót - PDM S.A. Suwałki dotyczące przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa dotyczy odcinka o długości 5 km, którego koszt całkowity wynosi 1.434.527,28 zł. Na inwestycję Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie w wysokości 717.263,00 zł. Inwestycja jest realizowana przy znacznym udziale finansowym Gminy Puńsk.
 
2016-07-22

Podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża˝

W dniu 22 lipca 2016 r. Powiat Sejneński podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża".
 
2016-07-06

Monitoring lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, iż w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.
 
2016-06-29

Uchwała Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

W poniższym załączniku opublikowana została Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 
2016-05-24

Uwaga !!!! Stowarzyszenia zwykłe

Wydział Ogólny Starostwa Powiatowego w Sejnach informuje iż z dniem 20 maja 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
 
2016-03-01

Program ˝Rodzina 500+˝

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą Programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
 
2016-01-19

Dyżury Radców Prawnych od piątku (15.01.2016 r.) w Puńsku

Już od 15 stycznia 2016 r. (piątek) prowadzone będą dyżury Radów Prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Puńsku.
 
2016-01-05

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2016 roku.

W dniu 30 listopada 2015r. podjęta została Uchwała Nr XXII/64/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2016 r.
 
2016-01-04

Pomoc prawna - dyżury

W Powiecie Sejneńskim od dnia 1 stycznia 2016 r. został uruchomiony jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej położony w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 34. (w budynku Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 1 na parterze). Porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych codziennie w godzinach:
 
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x