Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 28 lipca 2017
209 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego, kontroli, ABI

 

kontrole, ABI, archiwum
ul. 1 Maja 1, pokój nr 3, tel. 087/5173922, fax. 87/5162013
e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl

 

Do zakresu działania SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS.ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO, KONTROLI, ABI należy:
1. w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie właściwego przygotowania przekazywanych akt do Archiwum Zakładowego;
2) przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
3) przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt, prowadzenie ich ewidencji oraz ich udostępnianie;
4) uzyskiwanie zgody właściwego archiwum państwowego na brakowanie dokumentacji nie archiwalnej (akt kategorii „B ”), udział w komisyjnym ich brakowaniu i przekazaniu na makulaturę;
5) przygotowanie materiałów archiwalnych kategorii „A ” do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
6) przeprowadzenie skontrum dokumentacji;
7) porzadkowanie przechowywanej dokumentacji przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
8) wycofanie dokumentacji ze stanu Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji archiwalnej.

2. Do podstawowych zadań Samodzielnego stanowiska w zakresie kontroli należy:
1) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz podmiotach, którym udzielona została dotacja z budżetu Powiatu, zgodnie z zatwierdzonymi planami kontroli,
2) sporządzanie protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli i formułowanie projektów  wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
3) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli,
4) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
5) składanie Staroście Powiatu sprawozdań z wyników kontroli.
6) zadania w zakresie kontroli zarządczej:
a) przygotowywanie projektów planów kontroli zarządczej na okres roku i przedstawienie go do zatwierdzenia Staroście,
b) nadzór i koordynacja kontroli zarządczej w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, a w szczególności:
- koordynacja prac przy opracowywaniu, zatwierdzaniu, weryfikacji, aktualizacji
i rozpowszechnianiu dokumentacji kontroli zarządczej, przygotowanie materiałów z przebiegu realizowanych działań na posiedzenia Zarządu,
- inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
- przedstawianie sprawozdań Staroście,
- reprezentowanie Starostwa w sprawach dotyczących kontroli zarządczej,
- nadzór nad strukturą kontroli zarządczej,
- przypisywanie odpowiedzialności, podział zadań, ustalanie terminów ich realizacji.
c) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych Powiatu.
7) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Głównym zadaniem ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
1) sprawdzanie zgodności przetwarzanych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych osobowych;
2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzeganie zasad w niej określonych;
3) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przestrzegania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Zadaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest ponadto prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych.

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x