Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Współpraca / Organizacje pozarządowe / - Stowarzyszenia
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- Stowarzyszenia

 


WYKAZ STOWARZYSZEŃ
Z TERENU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

1. Obywatelskie Stowarzyszenie Budowy Pomnika Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Piłsudskiego 25
Profil działania: historia

2. Obywatelskie Stowarzyszenie Budowy Krytej Pływalni w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Piłsudskiego 25
Profil działania: infrastruktura sportowa

3. Wigierskie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi z siedzibą w Rosochatym Rogu
16-503 KRASNOPOL, Rosochaty Róg 3
Profil działania: promocja regionu, rolnictwo, ekologia

4. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Sejneńskiego
16-500 SEJNY, ul. 1 Maja 1
Profil działania: rozwój gospodarczy

5. Stowarzyszenie "Maćkowa Ruda”
16-503 KRASNOPOL, Maćkowa Ruda 22
Profil działania: oświata

6.Stowarzyszenie Upamiętnienia Czynu Wojennego Żołnierza Polskiego na Ziemi Augustowskiej, Suwalskiej i Sejneńskiej w Bitwie Niemeńskiej z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. 1 Maja 1
Profil działania: historia

7. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. 22 Lipca 9
Profil działania: mniejszości narodowe, oświata

8. Wspólnota Litwinów w Polsce z siedzibą w Puńsku
16-515 PUŃSK, ul. 11 Marca 16

adres do korespondencji:
ul.22 Lipca 9, 16-500 Sejny

Profil działania: mniejszości narodowe

9. Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. 22 Lipca 9
Profil działania: mniejszości narodowe

10. Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej w Polsce z siedzibą w Puńsku
16-515 PUŃSK, ul. 11 Marca 17
Profil działania: mniejszości narodowe

11. Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce
16-515 PUŃSK, ul. Mickiewicza 23
Profil działania: mniejszości narodowe, kultura

12.Stowarzyszenie Nauczycieli Litwinów w Polsce z siedzibą w Puńsku
16-515 PUŃSK, ul. 11 Marca 16
Profil działania: mniejszości narodowe, oświata

13. Stowarzyszenie Rolników i Przedsiębiorców z siedzibą w Puńsku 
16-515 PUŃSK, ul. Słoneczna 6
Profil działania: rolnictwo, przedsiębiorczość

14. Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Sejneńskiej z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Łąkowa 26A
Profil działania: przedsiębiorczość, ekologia

15. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Wojska Polskiego 60 D
Profil działania: opieka społeczna, niepełnosprawność

16. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne "Wychowanie dla Przyszłości” z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Piłsudskiego 24
Profil działania: oświata, kultura

17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nie jesteś sam” w Puńsku
16-515 PUŃSK, ul. Szkolna 26
Profil działania: pomoc społeczna

18. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gaładuś-Galadusis w Żegarach
16-500 SEJNY, Żegary 35
Profil działania: promocja regionu

19. Polsko-Litewskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Rekreacji"Sąsiedzi” w Puńsku
16-5-515 PUŃSK, ul. E. Plater 8
Profil działania: promocja regionu, wspieranie rozwoju agroturystyki

20. Stowarzyszenie Młodzieży Sejneńskiej „BOREK” w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. A. Mickiewicza 36, e-mail: gimnazjumjp2@gmail.com
Profil działania: oświata, edukacja

21. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego „ŚCIANA WSCHODNIA” w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Konarskiego 13/32
Profil działania: rozwój gospodarczy, promocja regionu, mniejszości narodowe

22. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Piłsudskiego 28 (Pałac Biskupi)
Profil działania: historia, ochrona zabytków

23. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko – Zelwiańskiej
16-500 SEJNY, Berżniki 45A
Profil działania: promocja regionu, rolnictwo

24. Stowarzyszenie Miłośników Łódek Okrągłych, Sportów i Turystyki Wodnej „Alternativ Sailing” w Kuklach
16-506 GIBY, Ośrodek Wypoczynkowy „Kukle” nad Jeziorem Pomorze
Profil działania: sport, turystyka, rekreacja

25. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Żegary” w Żegarach
16-500 SEJNY, Radziucie 16
Profil działania: rozwój gospodarczy, rolnictwo, wspieranie przedsiębiorczości

26. Stowarzyszenie Kraina Czarnej Hańczy
16-500 Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Profil działania: turystyka, rekreacja

27. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Przyjazne Sejny”
16-500 SEJNY, ul. Łąkowa 26 D
Profil działania: promocja regionu, turystyka, oświata, kultura, rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość

28. Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – „Szymon Konarski” w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Łąkowa 1
Profil działania: oświata, kultura, sztuka

29. Stowarzyszenie KRUSZNIA
16-503 KRASNOPOL, Krasnopol I numer 41
Profil działania: pomoc społeczna, kultura, ekologia

30. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Kultury i Sportu w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Wojska Polskiego 19B/20, 16-500 Sejny
Profil działania: sport, kultura, nauka, edukacja i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność charytatywna

31. Stowarzyszenie Społeczne Sympatyków Orkiestry Dętej w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Strażacka 2
Profil działania: kultura, muzyka

32. Stowarzyszenie „Dom Wigierski” z siedzibą w Remieńkiniu
16-503 KRASNOPOL, Remieńkin 30
Profil działania: rozwój przedsiębiorczości, rozwój regionu, turystyka, ekologia

33. Stowarzyszenie Jaćwiesko – Pruskie w Oszkiniach
16-515 PUŃSK, Oszkinie 42 
Cel działania: krzewienie kultury jaćwiesko-pruskiej

34. Stowarzyszenie Origo
16-500 SEJNY, Półkoty 22
Profil działania: mniejszości narodowe, kultura

35. Stowarzyszenie „Sięgać za horyzont”
16-500 SEJNY, ul. Wojska Polskiego 15/6
Profil działania: promocja regionu, działania na rzecz rozwoju harcerstwa

36. Stowarzyszenie „Familia” w Sejnach
16-500 SEJNY, Dusznica 37, 16-500 Sejny,
Profil działania: pomoc społeczna, pomoc rodzinom zastępczym, adopcyjnym, biologicznym, wielodzietnym, niepełnym oraz dysfunkcyjnym, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, integracja i atywizacja osób niepełnosprawnych, upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i dziedzictwa kulturowego, aktywna ochrona dóbr kultury i tradycji,  propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, dziedzin aktywności artystycznej i rękodzielniczej, działalność kulturalna

37. Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puńska z siedzibą w Sejnach
16-500 SEJNY, ul. Marchlewskiego 20
e-mail: krasnowo@gmail.com
adres strony internetowej: www.miod-sp.pl
Profil działania: pszczelarstwo

38. Stowarzyszenie Transgraniczna Suwalszczyzna z siedzibą w Sumowie
16-503 Krasnopol, Sumowo 8, adres do korespondencji: ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
Profil działania: wspieranie turystyki, różnych form działalności gospodarczej, działanie na rzecz ekologii, kultywowania lokalnych tradycji,

39. Stowarzyszenie CHARYZMA
ul. W. Polskiego 60, 16-503 Krasnopol
Profil działania: działanie na rzecz rozwoju społeczno – kulturalno - gospodarczego mieszkańców Gminy Krasnopol, ekonomii społecznej, nauki, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia, edukacji, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

40. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Giby "TRATWA" z siedzibą w Gibach,
Giby 75, 16-506 Giby
profil działania: rozwój turystyki i agroturystyki, promocja regionu

41. Stowarzyszenie "Pasja" w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Wojska Polskiego 60C/3, e-mail: celinaluty@gmail.com
profil działania: edukacja, oświata, kultura, turystyka, działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych

42. Stowarzyszenie Podlaski Trakt w Berżnikach,
16-500 Sejny, Berżniki 43
profil działania: sport, edukacja, poprawa infrastruktury turystycznej

43. Stowarzyszenie Lokalna Edukacja Społeczna,
16-506 Giby, Giby 129A
profil działania: nauka, edukacja, oświata, wychowanie, wspieranie osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie rozwoju gospodarczego w tym przedsiębiorczości, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność na rzecz mniejszości narodowych, ochrona i promocja zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

44. Stowarzyszenie  Przedsiębiorczość i Rozwój Sejneńszczyzny w Sumowie
16-503 Krasnopol, Sumowo 39
e-mail: leszek-sidorowicz@wp.pl
profil działania:  oświata, kultura, sport, agroturystyka, turystyka wiejska, ochrona środowiska i krajobrazu, wsparcie rozwoju  przedsiębiorczości.

45. Stowarzyszenie „Aktywna Ziemia Smolańska", Smolany 9, 16-515 Puńsk
profil działania:
-pobudzanie aktywności społecznej osób starszych,
-działalność na rzecz  integracji społecznej wspólnoty polskiej  i litewskiej,
-upowszechnianie tradycji pogranicza polsko-litewskiego, kultywowanie zwyczajów, folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej,
- działalność charytatywna,
-upowszechnianie kultury fizycznej,
-promocja Ziemi Smolańskiej oraz gmin: Puńsk i Krasnopol

46. Stowarzyszenie "Sejneńszczyzna" z siedzibą w Sejnach
ul. Gen. Karola Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
profil działania: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych, rozwoju turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, rozwój przedsiębiorczości.

47. Sejneńskie Towarzystwo Strzeleckie
ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny
profil działania: przywrócenie do użytkowania dawnej strzelnicy Korpusu Ochrony Pogranicza w Borku (gm. Sejny), działalność: łowiecka, kolekcjonerska, rekreacyjna, sportowa i popularyzatorska w zakresie strzelectwa, rozwój stosunków społecznych, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych.

 

Wykaz stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego:
1. STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ RP z siedzibą w Kosntantynówce
Konstantynówka 11, 16-506 Giby
profil działania: inicjowanie działań na rzecz osób potrzebujących i wsparcie doradcze, wspieranie działalności samorządów lokalnych w sferze praworządności, pielęgnowanie wartości patriotycznych, rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości.
 
 
Wykaz stowarzyszeń zwykłych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego:
1. Stowarzyszenie "Concordium, Atenum" Centrum Projektu i Obsługi Prawnej z siedzibą w Sejnach
ul. Zawadzkiego 6/43, 16-500 Sejny
profil działania: zapobieganie działaniom korupcyjnym, walka z bezprawiem

 

2. Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne "SEJNA I"
ul. Piłduskiego 18, 16-500 Sejny
profil działania: ochrona środowiska, ekologia, wspieranie agroturystyki.

 

3. Stowarzyszenie "NOWE SPOJRZENIE" z siedzibą w Krasnopolu
ul. Polna 37, 16-503 Krasnopol
profil działania: edukacja, oświata, ekologia i ochrona zwierząt, wspieranie przedsiębiorczości, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

 

4. Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne "Suduva" z siedzibą w Puńsku
16-515 PUŃSK, ul. Morkusa 8
Profil działania: ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie lokalnej turystyki.

 

5. Stowarzyszenie „Połączmy siły z wiatrakami zwyciężymy”
siedziba: Orlinek 4, 16-503 Krasnopol, adres do korespondencji: ul. Północna 42, 16-400 Suwałki
profil działania: przeciwdziałanie farmom wiatrowym, ochrona środowiska i krajobrazu.

 

6. Stowarzyszenie "Wolny Krasnopol"
siedziba: Boksze Stare 21, 16-515 Puńsk
profil działania: działanie na rzecz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przzeciwdziałanie korupcji

 

 

Ponadto na terenie Powiatu Sejneńskiego działa:

1. Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej, nad którym nadzór sprawuje Wojewoda Podlaski
16-500 SEJNY, ul. 1 Maja 1

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x